Vaihe 4 Arviointi


Tutkintotilaisuudessa osoittamasi osaaminen arvioidaan arviointikohteiden ja –kriteerien mukaisesti asteikolla K 3 (kiitettävä) – H 2 (hyvä) – T 1 (tyydyttävä) – hylätty.

Tutkintotilaisuuden jälkeen laadit myös itsearvioinnin, jossa kuvaat arviointikohteittain osaamisesi.

Itsearviointilomake (PDF)

Tutkintotilaisuuden jälkeen kahden viikon sisällä pidetään arviointikeskustelu, jossa esität oman itsearviointisi ja arvioijat esittävät oman näkemyksensä tutkintosuorituksestasi.

Arviointikeskustelun jälkeen poistut hetkeksi paikalta ja arvioijat (työnantajatahon arvioija, työn tekijätahon arvioija ja opetusalan arvioija) pitävät arviointikokouksen, jossa tehdään arvosanaesitys tutkinnon osan suorituksestasi.

Arviointikokouksen lopuksi sinut pyydetään sisään ja sinulle kerrotaan tutkinnon osan arvosanaesitys perusteluineen ja allekirjoitat arviointipöytäkirjan.

Arvosanaesitys lähtee valtakunnalliseen tutkintotoimikuntaan vahvistettavaksi. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Arvioinnin opas (2012) kokonaisuudessaan

Elinikäisen oppimisen avaintaidot, s.130-131

Arviointikriteerejä, s. 132-136

ONNEKSI OLKOON!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti